Moslim worden

Op deze pagina vindt u meer informatie over hoe iemand zich kan bekeren tot de Islam.
Wilt u eerst meer kennis opdoen over de Islam? Bezoek dan onze “Wat is Islam”-pagina.

 Hoe wordt iemand moslim?
Door het uitspreken én geloven in de volgende woorden:

لا إله إلا الله محمد رسول الله
Lâ ilâha illa-llâh Muhammadun rasûlu l-Lâh
(Betekenis: Niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden, behalve Allâh
en Muh’ammad is de boodschapper is van Allâh)

Wanneer een persoon deze woorden uitspreekt en geloofd in de betekenis betreed deze persoon daarmee de Islam.
Het uitspreken hiervan kan in de moskee, maar zelfs als iemand het thuis alleen zegt zonder dat er anderen aanwezig zijn, dan is dat voldoende om moslim te worden.

Betekenis van lâ ilâha illa-llâh
• “lâ”: (geen) [bijwoord om iets mee te  ontkennen]

• “ilâh”: (god) [zelfstandig naamwoord dat  betekent: de aanbedene]

• “illâ”: (behalve) [voegwoord die een uitzondering aankondigt]

• “Allâh”: (Hoofdeigennaam van Allâh) [verbastering van het woord al-ilâh (de god)]

• Letterlijke betekenis: “Geen god behalve Allâh”.

• Betekenis inclusief het gezegde: “Geen god is waar behalve Allâh”.

• “En zij namen buiten Allâh goden, zodat zij zouden worden geholpen.” [Yâ Sîn (36): 74]

• “Dat is omdat Allâh de Waarheid is en omdat wat zij buiten Hem aanroepen de valsheid is en omdat Allâh de meest Verhevene, de Grootste is.” [Al-H’addj (22): 62]

Voorwaarden van lâ ilâha illa-llâh
1. Kennis: weten wat deze getuigenis inhoudt.
2. Zekerheid: niet twijfelen aan de waarheid van deze getuigenis.
3. Zuiverheid: oprecht zijn in het uitspreken en handelen naar deze getuigenis.
4. Waarachtigheid: Menen wanneer deze getuigenis wordt afgelegd.
5. Liefde: liefde hebben voor deze getuigenis.
6. Onderwerping
7. Acceptatie
8. Ongeloof in wat naast Allâh aanbeden wordt.

Pilaren van lâ ilâha illa-llâh
1. De ontkenning door middel van lâ ilâha.
• Ontkenning dat er een god is die het waard is aanbeden te worden.
2. De bevestiging door middel van illa-llâh.
• Allâh uitzonderen van de ontkenning en dus bevestigen dat Hij het wél waard is aanbeden te worden.

Voorbeeld ontkenning

• “En hij die de Tâghôt (alles wat naast Allâh aanbeden wordt) verwerpt en gelooft in Allâh: hij heeft zeker het stevigste houvast gegrepen, dat niet kan breken. En Allâh is Alhorend, Alwetend.” [Al-Baqarah (2): 256]

• “En hij die de Tâghôt verwerpt” betekent het ontkennen dat de Tâghôt ware goden zijn.
• “gelooft in Allâh” betekent het bevestigen dat Allâh wel een ware god is.

Voorbeeld bevestiging

• “En (gedenk) toen Ibrâhîm tot zijn vader en zijn volk zei: “Voorwaar, ik neem afstand van datgene wat jullie aanbidden. Behalve (van de aanbidding van) Degene Die mij heeft geschapen: voorwaar, Hij zal mij leiden.” [Az-Zukhruf (43): 26-27]

• “Voorwaar, ik neem afstand van datgene wat jullie aanbidden…” is een ontkenning.
• “…behalve (van de aanbidding van) Degene Die mij heeft geschapen” is een bevestiging van dat Allâh het wel waard is aanbeden te worden.

Conclusie
• lâ ilâha illa-llâh houdt dus in dat wij niemand
mogen aanbidden behalve Allâh, omdat Hij de
enige is die het waard is aanbeden te worden,
gezien Hij de Heer is en de Schepper van alles.

Betekenis van Muh’ammad is de boodschapper van Allâh
1. Zijn bevelen gehoorzamen
2. Zijn berichtgevingen als waarheid bestempelen
3. Afstand nemen van zijn verboden
4. Dat Allah niet aanbeden wordt behalve volgens de voorschriften van Muh’ammed, de boodschapper van Allâh

Meer weten?

Bent u moslim geworden? Wilt u moslim worden? Of zit u nog met twijfels?

Wilt u het gebed leren? De moskee bezoeken? Of zit u nog met vragen over de Islam?

Neem dan contact met ons op!

Wij zullen u dan in sha Allah (als Allah het wilt) verder helpen!