Moslim worden

Op deze pagina vind je meer informatie over het bekeren tot de islam. Wil je meer weten over de islam? Bezoek dan deze pagina.

Hoe word je moslim?

Door het uitspreken én het geloven in de volgende woorden:

لا إله إلا الله محمد رسول الله
Lâ ilâha illa-llâh Muhammadun rasûlu l-Lâh
(Betekenis: Niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden, behalve Allâh
en Mohammed is de boodschapper is van Allâh)

Als iemand de voorgaande geloofsgetuigenis uitspreekt en gelooft in de betekenis, dan wordt deze persoon moslim.

Het uitspreken kan in de moskee of gewoon thuis. Het beste is om dit onder begeleiding van een moskee te doen, zodat je voldoende ondersteund kan worden.

Betekenis van lâ ilâha illa-llâh
• “lâ”: (geen) [bijwoord om iets mee te ontkennen]

• “ilâh”: (god) [zelfstandig naamwoord dat betekent: de aanbedene]

• “illâ”: (behalve) [voegwoord die een uitzondering aankondigt]

• “Allâh”: (Hoofdeigennaam van Allâh) [verbastering van het woord al-ilâh (de god)]

• Letterlijke betekenis: “Geen god behalve Allâh”.

• Betekenis inclusief het gezegde: “Geen god is waar behalve Allâh”.

• “En zij namen buiten Allâh goden, zodat zij zouden worden geholpen.” [Yâ Sîn: 74]

• “Dat is omdat Allâh de Waarheid is en omdat wat zij buiten Hem aanroepen de valsheid is en omdat Allâh de meest Verhevene, de Grootste is.” [Al-H’addj: 62]

Pilaren van lâ ilâha illa-llâh
1. De ontkenning door middel van lâ ilâha.
• Ontkenning dat er een god is die het waard is aanbeden te worden.
2. De bevestiging door middel van illa-llâh.
• Allâh uitzonderen van de ontkenning en dus bevestigen dat Hij het wél waard is aanbeden te worden.

Conclusie
• lâ ilâha illa-llâh houdt dus in dat wij niemand
mogen aanbidden behalve Allâh, omdat Hij de
enige is die het waard is aanbeden te worden,
gezien Hij de Heer en de Schepper van alles is.

Betekenis van Mohammed is de boodschapper van Allâh
1. Zijn bevelen gehoorzamen
2. Zijn berichtgevingen als waarheid bestempelen
3. Afstand nemen van zijn verboden
4. Dat Allah niet aanbeden wordt behalve volgens de voorschriften van Mohammed, de boodschapper van Allâh

Meer weten?

Ben je moslim geworden? Wil je moslim worden? Of zit je nog met twijfels?

Wil je het gebed leren? De moskee bezoeken? Of zit je nog met vragen over de islam?

Neem dan contact met ons op!

Wij zullen je dan in sha Allah (als Allah het wil) verder helpen!