Privacy en cookiebeleid bij Al-Amal

Update: 1 maart 2021

 

Deze verklaring is van toepassing op het gebruik van de website en de daaruit voortvloeiende dienstverlening. Bij vragen kun je contact opnemen met onze contactpersoon.

Privacy

Wij gaan zorgvuldig met geregistreerde gegevens om, zoals e-mailadressen, NAW-gegevens en bankgegevens. Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden en geven hiervan niets uit handen. Ook met gegevens die met contactformulieren of via e-mail naar ons worden verstuurd, gaan wij zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijke informatie behandeld. Om gebruik te maken van onze website hoef je je niet te registreren.

De gegevens worden enkel gebruikt met het doel waarvoor ze zijn verstrekt (beheren lidmaatschap, donaties onderbouwen, contact opnemen etc.).

De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is ten behoeve van het doel.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Vereniging Centrum Al-Amal, gevestigd te (1223 LE) Hilversum aan de Minckelersstraat 161 (KVK: 32107239). De contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina van de website.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen door ons te mailen. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Al-Amal. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen.

Cookies

Om optimaal gebruik te kunnen maken van onze website maken we gebruik van cookies. Op de website van Al-Amal gebruiken we:

Functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Analytics cookies. Via Google Analytics worden geanonimiseerde gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.

Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Cookies waarvan je niet direct het effect ziet (zoals Google Analytics), zijn zeer belangrijk. Zonder anonieme input van bezoekers hebben wij geen beeld van het gebruik van de website en hoe we het kunnen verbeteren. De ‘tracking cookies’ die worden geplaatst, zijn voor analytische doeleinden. Deze cookies worden niet door onszelf geplaatst, maar door derde partijen. Om deze reden kunnen wij hier geen verantwoordelijkheid voor nemen.

Je kunt cookies ook eenvoudig uitzetten. Hoe je dit moet doen, kun je vinden op de website van de Google (support.google.com).

Google Analytics

Via Google Analytics worden op de website geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om keuzes te maken over het verbeteren van onze website.

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verstrekt deze informatie ook aan adverteerders om inzicht in de effectiviteit van hun campagnes te bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Lees het privacybeleid van Google en het privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie.

Wil je niet dat wij jouw klikgedrag bijhouden? Dan kun je via de website van Google een plugin downloaden voor je browser die dit voorkomt. Deze instellingen gelden dan ook voor andere websites die je bezoekt.