Maak kennis met Allah de Verhevene middels zijn Namen en Eigenschappen. Abou Soumayyah bespreekt hier de Naam Al-Fattah (de Opener).

00:00 Er is niets belangrijks dan het kennen van Allah
04:30 Al-Fattah opent de harten
23:50 Al-Fattah opent de landen
27:50 Zoek de aanleidingen van het goede van Al-Fattah
33:20 Wees een sleutel tot het goede