Wat is Islam?

Betekenis islam:

Het woordje islam betekent het onderwerpen. Binnen de islam onderwerpt een moslim zich aan Allah (Arabisch voor God). Deze onderwerping gebeurt door het erkennen van het feit dat God de enige is die het recht heeft om aanbeden te worden en het nemen van afstand van andere goden en aanhangers daarvan.

In de Koran wordt het volgende gezegd:

“En degene die buiten de islâm een andere religie wenst, het zal niet van hem geaccepteerd worden en hij behoort in het hiernamaals tot de verliezers.” [Âl ‘Imrân: 85]

De 6 pilaren van het geloof

Het innerlijke geloof (imaan) is gestoeld op 6 pilaren.

1. Geloof in Allah

Het geloof in Allah omvat de volgende zaken:

Het geloven in het bestaan van Allah

Het geloven in Zijn Roebobiyyah (Zijn Heerschappij)

Het geloven in Zijn Oloehiyyah (alleenrecht op Aanbidding)

Het geloven in Zijn Asma wa-Ssifaat (Zijn Namen en Eigenschappen)

De veelgodenaanbidders in de tijd van de profeet (vrede zij met hem) erkenden de eenheid van Allah in Zijn Heerschappij, maar zij aanbaden naast Allah andere afgoden. Ze hadden dus een gebrek aan het alleenrecht op Aanbidding die Allah toekomt.

In de Koran zegt Allah: “Zeg (o profeet): “Wie voorziet jullie vanuit de hemel en de aarde? Of wie is Degene Die de macht over het gehoor en het zicht heeft? En Wie brengt de levene voort uit de dode en Wie brengt de dode voort uit de levende? En Wie regelt alle zaken?” Zij zullen zeggen: “Allah.” Zeg dan: “Zullen jullie Allah dan niet vrezen (door alleen Hem te aanbidden)?”” [Surah Yoenoes:31]

2. Het geloven in de Engelen

Het geloven in de Engelen houdt het volgende in:

Het geloven in hun bestaan.

Het geloven in degenen die bij naam zijn genoemd, zoals Djibriel (Gabriël), én degenen die niet bij naam zijn genoemd. De moslim gelooft dus in alle engelen.

Het geloven in hun eigenschappen waarvan de moslim door Allah op de hoogte is gebracht.

Het geloven in hun daden waarvan wij (door Allah) op de hoogte zijn gesteld en die zij verrichten op bevel van Allah.

3. Het geloven in de Boeken

Het geloven in de Boeken houdt het volgende in:

Het geloven dat deze Boeken afkomstig zijn van Allah.

Het geloven in de namen van deze Boeken die bij naam zijn genoemd, de Koran, de Taurah en de Injeel.

Het geloven in de authenticiteit van hun berichtgevingen, zoals de berichtgevingen in de Koran, en de berichtgevingen van de voorgaande Boeken, voor zover deze niet zijn veranderd of vervalst.

Het handelen naar de voorschriften ervan voor zover deze niet zijn opgeheven, het tevreden zijn ermee, het zich overgeven eraan, ongeacht of wij de wijsheid ervan nu begrijpen of niet. Alle voorgaande Boeken zijn overigens opgeheven met de komst van de Koran.

4. Het geloven in de Boodschappers

Het geloven in de Boodschappers houdt onder andere het volgende in:

Het geloven dat hun Boodschap de waarheid is van Allah, de Verhevene. Wie niet gelooft in de Boodschap van slechts één van hen, heeft hen allemaal verloochend.

Het geloven in hun namen waarvan wij (door Allah) op de hoogte zijn gesteld, zoals Mohammed, Ibrahiem (Abraham), Moesaa (Mozes), cIesaa (Jezus) en Noeh (Noah).

Het handelen naar de Wetten van de profeten. In onze tijd is dit Mohammed (vrede zij met hem), de laatste der Profeten die gestuurd is naar de gehele mensheid.

5. Het geloven in de Laatste Dag

Het geloven in de Laatste Dag houdt onder andere het volgende in:

Het geloven in de wederopstanding.

Het geloven in de verrekening op Die Dag.

Het geloven in de eindbestemmingen; het Paradijs en het Hellevuur.

6. Het geloven in de Voorbeschikking

Het geloven in de Voorbeschikking houdt onder andere het volgende in:

Geloven dat Allah op de hoogte is van alle zaken.

Het geloven dat Allah dit heeft opgeschreven in de Lawh al-Mahfoedh (de Bewaarde Tafel).

Geloven dat alle gebeurtenissen niet kunnen plaatsvinden, behalve met de Wil van Allah.


De 5 zuilen van de islam

De islam is gebouwd op 5 belangrijke zuilen (handelingen). Het in acht nemen van deze zuilen maakt een moslim een moslim.

1. De geloofsbelijdenis

Dé geloofsbelijdenis is de basis van de islam. Het geloven en uitspreken van de geloofsbelijdenis maakt iemand moslim.

De tekst: Ik getuig dat er geen god is die het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah en ik getuig dat Mohammed zijn dienaar en boodschapper is.

Het geloof is gestoeld op 6 pilaren, namelijk het geloof in Allah de Allerhoogste; in Zijn Engelen; in Zijn boeken; in al Zijn profeten (waaronder Mozes en Jezus); in de Dag des Oordeels; in de voorbeschikking (zowel het goede als het slechte).

2. Het gebed

Het dagelijkse gebed neemt een belangrijke plaats in binnen de islam. Door 5 keer per dag te bidden onderwerp je je aan een verplichting van Allah. Het gebed is hét fundament van de islam.

3. Armenbelasting

De moslim is – als voldaan is aan een aantal voorwaarden – verplicht jaarlijks een armenbelasting te betalen. De armenbelasting zuivert het vermogen van de moslim. Daarnaast verkleint het de kloof tussen arm en rijk. De hoeveelheid aan armenbelasting is 2,5% van het vermogen van een moslim.

4. Vasten

Het vasten tijdens de heilige maand ramadan is verplicht voor iedere moslim. Een moslim onthoudt zich van zonsopgang (ochtendschemering) tot zonsondergang van eten, drinken en geslachtsgemeenschap. Hoofddoel van het vasten is om dichter bij Allah te komen.

5. Bedevaart

De Hadj (grote bedevaart) is verplicht voor elke moslim die daartoe in staat is. De grote bedevaart brengt vele gunsten met zich mee.